Welkom

Cesar, manuele therapie, oedeemtherapie, kinderfysiotherapie, geriatrisch fysiotherapie, fysiotherapie bij bekkenklachten, echografie, dry needling en medische training.

Onze therapeuten helpen u bij de behandeling van lichamelijke (pijn)klachten die u beperken in uw bewegingsvrijheid.

U kunt zowel met als zonder verwijsbrief bij ons terecht. Na een eerste intake en screening kijken wij of wij u verder kunnen helpen en stellen een eerste behandelplan op.

De praktijk heeft behandellokaties in Koudum en Workum. In de zorgcentra De Finke (Koudum) en Avondrust (Makkum) behandelen we in het centrum zelf. Indien nodig, en voorgeschreven door uw arts, behandelen wij aan huis.

De medewerkers van de praktijk verstaan en spreken naast de Nederlandse taal tevens Duits, Engels en Fries (en in beperkte mate Frans).

Nieuws uit de praktijk

Seline Winthorst versterkt sinds 1 juli 2019 ons team van Fysiotherapeuten. Ze is gespecialiseerd in Dry Needling en heeft als aandachtsgebieden o.a. Claudicatio, COPD en  hartrevalidatie.  

Imkje Wietske Vos is sinds juni 2018 ook Kinderfysiotherapeutisch Draagconsulent. Zij kan, bij baby's waar een indicatie voor is, advies geven over het dragen van de baby en draag instructie geven. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar als het kind voor kinderfysiotherapie in behandeling is. Ook voor ouders waarbij het dragen van de baby tot klachten leidt bij de ouders zelf kan zij advies geven.

CORONA nieuws

Vanwege de Corona virusuitbraak is de praktijk voor reguliere zorg gesloten.

Als u een afspraak had staan, komt deze nu te vervallen. In afwachting van de situatie wordt er weer contact met u opgenomen.

In  geval van:

*spoed
*een afspraak voor telefonisch overleg
*videobellen

kunt u contact opnemen via 0514-521574 of via 0515-541967 en uw bericht/verzoek inspreken.

Deze voicemail wordt meerdere keren per dag afgeluisterd  en wij nemen contact met u op.

ToP Zorg

Danielle Douma is gecertificeerd voor het geven van ToP zorg (Transmurale ontwikkelingsondersteuning Prematuren). Dit preventieve interventie programma is bedoeld voor kinderen die prematuur (<32 weken zwangerschapsduur) of dysmatuur (<1500 gram geboortegewicht) geboren zijn. Danielle verleent deze zorg aan ouder en kind in de regio Zuidwest Friesland. Zie voor meer informatie het kopje 'ToP zorg' onder 'Behandelmethoden'.

Register Podoloog

Tim Douma is sinds 2015 naast Fysiotherapeut ook Register Podoloog. Hij is bevoegd om zooltjes of ortheses aan te meten bij mensen met voetklachten. Zie voor meer informatie: www.podologiedouma.nl

Plus Praktijk

De praktijk heeft 2 januari 2017 de PLUS audit behaald voor de Fysiotherapie. Voor De Friesland Zorgverzekeraar, Menzis, CZ, Delta Lloyd en Ohra zijn we PLUS praktijk. Ook de visitatie in april 2018 hebben we behaald!

Ook voor het Zilveren Kruis zijn we voor 2018, 2019 en 2020 PLUS praktijk.

De praktijk is op veel onderdelen getoetst o.a. op praktijkvoering, kwaliteit van zorg, locaties en dossiers, op alle onderdelen zijn we positief beoordeeld.

Netwerken

Wij zijn aangesloten bij Claudicationet, Schoudernetwerk Zuidwest Friesland, COPD netwerk Sneek, KBSF-jeugd (Kennis en Behandelcentrum Súdwest Fryslân), Oncologie Netwerk en Parkinsonnet.