Corona Werkwijze - vanaf 1 mei 2020

Fysiotherapie Zuidwest wil op verantwoorde wijze zorg blijven leveren, daarom zijn wij overgegaan tot beperkte beschikbaarheid tot 20 mei 2020 of tot nadere orde van RIVM en ministerie. 

Wat is Beperkte beschikbaarheid en voor wie en wat is beperkte beschikbaarheid.

Beperkte beschikbaarheid houdt in, dat de praktijk niet volledig open gaat. De behandelingen zullen voornamelijk zijn voor mensen die achteruitgang ervaren in hun gezondheidstoestand of aanhoudende klachten ervaren. Mensen met een strippenkaart mogen tot september niet komen.

Uitgangspunten

 • Alle patiënten kunnen benodigde zorg krijgen bij de paramedicus, waar mogelijk op 1,5 meter afstand met de nodige voorzorgsmaatregelen.
 • Om in aanmerking te komen voor reguliere zorg, ligt het aan de toename en de ernst van de klacht als deze langer uitgesteld wordt.
 • De ernst van een hulpvraag is leidend voor de noodzaak van fysieke behandeling.
 • Het hanteren en toepassen van de hygiëneprotocol van de praktijk en RIVM.
 • Wees bewust van het mogelijke risico van besmetting, ook al ben je allebei vrij van corona-symptomen.

 

Er dient voorafgaand aan het consult een triage plaats te vinden middels de volgende vragen:

 • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • Bent u langer dan 24 uur klachtenvrij?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten? Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
 • Controlevraag: bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

KNGF hanteert in deze opstartfase twee categorieën. De Groep Groen en de groep Rood.

Categorie Groen: Onder categorie groen vallen gezonde patiënten die geen klachten hebben of langer dan 2 weken klachtenvrij zijn van COVID-19. Onder deze groep valt ook de categorie patiënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19**. Bij het consult van patiënten in categorie groen wordt het consult gestart rekening houdend met de algemene regels, ongeacht of het consult plaatsvindt binnen of buiten de 1,5 meter. Behandeling kan zonder Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM) met hygiëne maatregelen.

Categorie Rood Onder categorie rood vallen patiënten met symptomen passend bij COVID-19***, bewezen COVID19 of het ontwikkelen van COVID-19*. Als de patiënt samenwoont met gezinsleden en/of huisgenoten met symptomen COVID-19***, of bewezen COVID-19, dan vallen deze onder categorie rood. Bij een consult met patiënten in categorie rood stel je de volgende vraag: Is er risico dat er irreversibele achteruitgang is bij het uitblijven van behandeling? Dan evt behandeling aan huis met PBM (chirurgisch mondneusmasker (type IIR), een bril of faceshield, en wegwerphandschoenen) mogelijk.

We hanteren de volgende algemene regels in de praktijk:

Algemene regels In situaties waar geen verhoogd risico op besmetting met corona bestaat en besloten wordt een behandeling te starten, moeten strikte hygiënemaatregelen worden gevolgd voor zowel de therapeut als de patiënt en hanteren we het hygiëneprotocol

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je symptomen van COVID-19 hebt
 • Stop de behandeling direct als een patiënt alsnog symptomen van COVID-19 heeft
 • Houd de frequentie van face-to-face behandelen zo laag mogelijk, combineer als dit mogelijk is met behandeling op afstand

Mocht u voldoen en akkoord gaan met de voorwaarde, dan bent u van harte welkom in onze praktijk.