Netwerk Geriatrie Friesland

 

Het Netwerk Geriatrie Friesland is een provinciaal samenwerkingsverband van ongeveer 35 fysiotherapeuten. Het Netwerk bestaat uit geriatriefysiotherapeuten en fysiotherapeuten met affiniteit voor de geriatrie en jarenlange ervaring. We zijn werkzaam in de 1e lijn, 2e lijn en caresector en bieden de geriatrische patiënt, op verwijzing van aanvragers, optimale fysiotherapeutische zorg. Wanneer er sprake is van ketenzorg, draagt het Netwerk zorg voor een samenhangend, continuerend fysiotherapeutisch aanbod. We komen twee keer per jaar bij elkaar om onder andere onze kennis te verbreden en ervaringen uit te wisselen. 
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge (biologische)leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden, zorg en / of mantelzorgers, over o.a. het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Daar waar nodig leggen wij contact met andere disciplines zoals logopedie, ergotherapie, schoenmaker, orthopedisch instrumentmaker en thuiszorg. 

Binnen onze praktijk is fysio- en geriatrietherapeut Annegreet van 't Hul actief in dit netwerk.