Kinderfysiotherapie

 

Kinderfysiotherapie in Zuid-west Friesland

Voor kinderfysiotherapeutische begeleiding in de regio Koudum en Workum en omstreken kunt u contact opnemen met Danielle Douma of Imkje Wietske Vos.

Danielle Douma is kinderfysiotherapeut en heeft jarenlange ervaring. Sinds 2008 is ze in deze regio werkzaam. Daarvoor heeft ze ruim 10 jaar gewerkt als kinderfysiotherapeut in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam waar zij kinderen met diverse aandoeningen heeft begeleid. Hierdoor is er een zeer ruime expertise in het onderzoeken en behandelen van kinderen. Danielle heeft na de 3 jarige opleiding kinderfysiotherapie ook de master kinderfysiotherapie gevolgd waar zij cum laude voor is geslaagd. Voor kinderen met een voorkeurshouding heeft zij alle bij- en nascholing gevolgd en zij heeft in 2016 de opleiding tot ToP therapeut voor pré- en dysmatuur geboren kinderen afgerond. U kunt meer lezen over Top zorg onder het kopje 'Behandelmethoden' - 'ToP zorg'.

Imkje Wietske Vos is sinds augustus 2016 afgestudeerd als kinderfysiotherapeut en werkt ook als algemeen fysiotherapeut in de praktijk. Zij heeft diverse aandachtsgebieden binnen de kinderfysiotherapie o.a. zuigelingen met voorkeurshouding, kinderen met motorische ontwikkelingsachterstand, schrijfproblemen en kinderen met chronische pijnklachten of onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK). Sinds juli 2018 is zij tevens draagdoekconsulent kinderfysiotherapeut.

Ontwikkeling van het kind

Door te bewegen, in het bijzonder tijdens hun spel, ontwikkelen kinderen hun zintuigen, motoriek en gevoelens. Door diverse oorzaken zoals een aandoening van zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houding en bewegingsapparaat, kan een kind een vertraagde of disharmonische ontwikkeling van de motoriek vertonen. Hierdoor kunnen ze soms te weinig of verkeerde motorische ervaringen opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven.

Informatie van de ouders en eventueel de huisarts, leerkrachten of andere betrokkenen is essentieel om de ontwikkeling van het kind en de hulpvraag in kaart te brengen. Na de intake wordt het kind onderzocht in een veilige, kindvriendelijke sfeer. De bevindingen van het onderzoek worden met de ouders/verzorgers besproken. Vervolgens wordt er een behandelplan gemaakt zodat de ouders/verzorgers het kind in zijn dagelijks leven zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Over het verloop van de behandeling vindt regelmatig overleg plaats met ouder/verwijzers en mogelijke andere behandelaars.

Kinderfysiotherapeutische behandeling

Indien noodzakelijk of wenselijk bestaat de mogelijkheid om kinderen aan huis te behandelen. Jonge kinderen (van 0-2 jaar) worden meestal thuis begeleid omdat dan voeding/slapen etc. normaal kan verlopen en het jonge kind in zijn eigen omgeving oefent. De duur van de behandeling is meestal 45 minuten. Hoe lang een kind in behandeling blijft is uiteraard afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd. Kinderfysiotherapie wordt door de meeste ziektekostenverzekeringen vergoed.

Samenwerking met andere hulpverleners

Bij kinderen met een complexe aandoening zijn mogelijk meerdere hulpverleners betrokken. Zo kan het zijn dat het kind of het gezin ondersteuning krijgen door gespecialiseerde thuisverpleegkundigen. Naar een nauwe samenwerking wordt dan gestreefd om kinderfysiotherapeutische behandeldoelen ook tijdens de verzorging te integreren en bij gesignaleerde problemen gezamenlijk tot een betere behandeling van het kind te komen. Natuurlijk worden ook de ouders hierin betrokken.

Ook kan een kind behandeling behoeven van bijvoorbeeld een logopedist, kinderpsycholoog, diëtist of ergotherapeut. Er zal dan gestreefd worden naar een optimaal ontwikkelingsklimaat voor het kind door de behandelingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en regelmatig overleg tussen de diverse hulpverleners te organiseren. Kinderfysiotherapie Zuidwest heeft een samenwerkingsverband met het Kindteam Zuidwest. Er zal ook contact onderhouden worden met de verwijzer van uw kind om hem/haar op de hoogte te houden van de motorische ontwikkeling.

Kinderen van 0-2 jaar

Indicaties voor vroegbehandeling: • kinderen met een aangeboren afwijking of een ziekte. Voorbeelden van aandoeningen zijn spierziekten, longproblemen (slijm in de longen), een geboortetrauma (zoals een Erbse parese) • te lichte of te vroeg geboren baby’s • gezonde baby’s met een voorkeurshouding naar een kant • veel huilende en /of gespannen baby’s • zich overstrekkende baby's. Samen met de ouders/verzorgers wordt gezocht naar welke houdingen en bewegingen voor het kind het beste zijn bij het dragen, verzorgen en spelen. Er wordt daarbij geprobeerd de normale motorische en zintuiglijke ontwikkeling zoveel mogelijk positief te stimuleren. Soms is het nodig extra informatie te geven over eventuele hulpmiddelen, aanpassingen en speelgoed.

Bij kinderen met verminderde spierkracht of verminderde spierspanning worden oefeningen en adviezen gegeven. Bij veel slijm in de longen kan specifieke behandeling gegeven worden. Als er verminderde beweeglijkheid is in de gewrichten zal hier een behandelplan voor worden opgesteld.

Kinderen van 3-6 jaar

Peuters en kleuters ontdekken de wereld voornamelijk door te bewegen. Zij doen dit op hun eigen manier en tempo. Soms doen zich problemen voor waar het kind zelf last van heeft. Maar het kan ook zijn dat het kind geen problemen ervaart maar de ouders wel. Alle zintuigen van het kind zijn volop in ontwikkeling. Als er zich problemen voordoen in de motorische ontwikkeling zal met het kind geoefend worden om vaardigheden aan te leren. Door gebruik te maken van speelgoed en spelvormen zal het kind uitgelokt worden de motoriek te oefenen en te verbeteren. Hierdoor kunnen kinderen sociaal, emotioneel, fysiek en mentaal verder groeien.

  • Indicaties kunnen zijn: kinderen met aangeboren afwijkingen (bijv. spierziekten, longproblemen), gewrichtsaandoeningen (bijv. jeugdreuma (JIA), achterstand in motorische ontwikkeling, schrijfproblemen.

Schoolkinderen, vanaf 6 jaar.

Kinderen die een achterstand in hun motorische ontwikkeling hebben, hetzij door een ziekte, aangeboren afwijking of een vooralsnog onduidelijke reden.

  • Problemen kunnen zich op verschillende manieren uiten: • Motorische problemen, onhandig of houterige motoriek, veel vallen of struikelen • Onrust en veel bewegen, kinderen die overbewegelijk zijn en moeite hebben met stil zitten • Impulsief en chaotisch gedrag en concentratie- en aandachtsproblemen • Schrijfproblemen, wat zich kan uiten in onduidelijk of te langzaam schrift, verkeerde schrijfhouding, of onvoldoende fijn motorische vaardigheden • Spanningsklachten zoals hoofdpijn, buikpijn, benauwdheid, moeheid zonder dat er een medische reden voor gevonden kan worden.
  • Kinderen met sportblessures of frequent verzwikken van een enkel. 
  • Overgewicht.
  • Verminderd uithoudingsvermogen (bijv. bij astma).
  • Pulmonale problemen (bijv. bij astma, cystic fibrosis, spierziekten of andere longaandoeningen).
  • Gewrichtsklachten (bijv. jeugdreuma of hemofilie).

                                                                             

Meer informatie over kinderfysiotherapie kunt u vinden op: www.nvfk.nl