Klanttevredenheid / CQ-index en PREM vragenlijst

 

Sinds 1 januari 2017 wordt gebruik gemaakt van de PREM vragenlijst voor Fysiotherapie. Deze korte vragenlijst is bedoelt om de klanttevredenheid over onze praktijk te onderzoeken. Voor de oefentherapie ontvangt u een CQ-i Oefentherapie.

U wordt via de e-mail (indien u dit heeft) benaderd voor deelname aan dit onderzoek. Als praktijk gebruiken we de gegevens van de klantervaringen om zorgprocessen bij te sturen op basis van deze informatie en ervaringen. We hopen dat u wilt meewerken!

Fysiotherapie PREM

PREM staat voor Patient Reported Experience Measures. Bij PREM-vragen gaat het om de ervaring en beleving van de patiënt. PREM-vragen zijn onder andere: “Hoe ervaarde u de informatievoorziening van uw behandelaar?” of “Luisterde uw behandelaar goed naar uw klachten?”. 

De PREM Fysiotherapie bestaat uit 15 vragen. In plaats van vier thema’s in de CQi zijn er in de PREM drie domeinen (Praktijk, Behandelplan en Contact). Elk domein bestaat uit drie vragen. Er zijn twee screeningvragen om te bepalen of de respondent zelf is behandeld, of bijvoorbeeld namens een kind de vragenlijst invult, en op welke locatie. De overige vragen behandelen de Net Promoter Score, de algemene beoordeling en het effect van de behandeling.

Oefentherapie CQi

De CQ-i (Consumer Quality Index) is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaring in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. De CQ-index meet de ervaringen van patiënten met de zorg én het belang dat zij aan bepaalde kwaliteitsaspecten hechten.

De vragen gaan over concrete ervaringen met de zorg door de oefentherapeut en de praktijk.