Oncologie

 

Bij veel patiënten met oncologische problemen is sprake van ernstige klachten van het bewegingsapparaat als gevolg van de medische behandeling.  De fysiotheraput tracht inzicht te hebben in de huidige gezondheidssituatie van de patiënt met oncologische problemen en in de factoren die het herstel beïnvloeden. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de gevolgen van de ziekte en de gevolgen van de (medische) behandeling.

U kunt in de praktijk terecht voor individuele behandeling en / of een beweegprogramma te volgen. Als u last heeft van oedeem als gevolg van bijvoorbeeld bestraling dan kunt u terecht bij onze gespecialiseerde oedeemtherapeuten.

Siska Folkertsma, fysio- en manueeltherapeut heeft zich verder gespecialiseerd in oncologische problemen.