Huisregels

 

 In de praktijk worden Huisregels gehanteerd.

Betalingsvoorwaarden

 

Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Eerst zal een aanmaning worden gestuurd. Indien facturen dan nog niet zijn voldaan zal een incassobureau worden ingeschakeld (Medicas). Naast de factuurkosten zullen ook de kosten voor incasso en de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

Deze documenten kunt u ook vinden in de praktijkmap in de wachtruimtes van de behandellocaties.