ToP zorg

Transmurale ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen en hun ouders

Gaat u met uw vroeggeboren baby naar huis? Het ToP programma ondersteunt u en uw vroeggeboren kind na ontslag uit het ziekenhuis. Met als doel dat u met meer plezier en zelfvertrouwen de vroege ontwikkeling van uw baby kunt begeleiden.

Via deze link kunt u een filmpje over het ToP programma bekijken: Nederlandse versie of Engelse versie

Waarom?

U bent als ouder(s) de belangrijkste personen in het leven van uw kind. Daarom stimuleert men in het ziekenhuis al vroeg de band tussen u en uw baby. Lijfelijk contact en het begrijpen van de lichaamstaal van uw kind spelen daarbij een belangrijke rol. Door huid op huid contact kan uw baby zich op een ontspannen manier hechten aan uw geur, hartritme, stem en bewegingen. 

 

https://www.top-eop.nl/

Een vroeggeborene kan door zijn gedrag al laten weten waar hij/zij zich prettig bij voelt en hoe hij/zij het liefst gesteund of getroost wil worden. Een baby doet ook allerlei pogingen om grip te krijgen op wat er gebeurt, bijvoorbeeld door te zuigen, iets vast te grijpen of door steun te zoeken met de voetjes. Als u verteld wordt hoe u uw baby daarbij kunt helpen, geeft dat (voor beiden) veel voldoening en plezier. Veel ouders hebben het gevoel dat zij hun kind na thuiskomst opnieuw moeten leren kennen. Dat is niet zo vreemd, want een vroeggeboren baby moet zich nog aanpassen aan de thuisomgeving. Nu uw baby zich op temperatuur kan houden, voldoende drinkt en groeit, is hij/zij bovendien meer gericht op zijn omgeving. Uw baby zoekt naar een balans tussen zijn behoefte aan geborgenheid en het ontdekken van de wereld om hem heen.

Verluieren, voeden, knuffelen, spelen, of uitgaan met de wandelwagen zijn gewone dagelijkse bezigheden. Maar soms kunnen die gewone dingen vroeggeboren kinderen meer informatie geven dan ze op dat moment aankunnen. Het komt dan ook vaak voor dat vroeggeboren baby’s sneller schrikken of moelijker te troosten zijn dan op tijd geboren baby’s. Het is ook mogelijk dat zij meer moeite hebben om contact te maken of om hun aandacht vast te houden.

Ouders van een vroeggeboren kind zijn vaak moe of gestrest na de vroeggeboorte van hun baby en alles wat dat met zich meebracht. Dan kan het onvoorspelbare gedrag van hun baby veel extra energie kosten. ToP steunt daarom de ouders in de thuissituatie: om de signalen van de baby te leren (her-) kennen en er op een positieve manier op in te spelen.

​Werkwijze

Het ToP programma sluit aan bij de manier waarop tijdens de couveuseperiode in steeds meer ziekenhuizen wordt omgegaan met de behoeften van de vroeggeboren baby: de individuele ontwikkelingsgerichte zorg. ToP gaat niet uit van de problemen, maar van de mogelijkheden die uw kind heeft en de pogingen die het doet om de wereld te verkennen en zich aan te passen.

Het doel van het programma is dat uw kind op een actieve en ontspannen manier deel kan nemen aan de dingen die op dat moment belangrijk zijn voor hem/ haar. De kinderfysiotherapeut van het ziekenhuis verteld u, voordat u met uw kind naar huis gaat, wat het ToP programma inhoudt.

Het ToP programma wordt uitgevoerd door een ervaren kinderfysiotherapeut, die bij u thuiskomt. Zij of hij heeft een aanvullende opleiding gevolgd in het begrijpen van de ‘lichaamstaal’ van jonge kinderen. De lichaamstaal bestaat uit het gedrag waarmee jonge kinderen hun interesses, mogelijkheden en behoeftes aangeven. Samen kijkt u naar het gedrag van uw baby: waar is mijn kind aan toe, wat kan mijn kind zelf en wat doet het om dat te bereiken, waar heeft hij/zij hulp bij nodig en hoe kan ik hulp geven. Uw hulpvraag staat daarbij centraal . De ondersteuning die gegeven wordt betreft dus geen vaste ‘oefeningen’ maar wordt bepaald door de keuzes die passen bij u, uw kind en uw gezin.

Voor wie

Het ToP programma wordt geboden aan :

  • Alle baby’s die geboren zijn vóór 32 weken zwangerschap en/of een geboortegewicht hebben onder de 1500 gram.
  • Voorwaarde is dat uw kind verzekerd is en dat er een kinderfysiotherapeut in uw regio werkt die opgeleid is in het ToP programma. Voor de regio Zuidwest Friesland (van Harlingen t/m Sneek en de hele zuidwest hoek van Friesland tot Lemmer) is Danielle Douma de Kinderfysiotherapeut die deze zorg verleend.


Wanneer en hoe vaak

Het eerste huisbezoek vindt plaats in de eerste twee weken na ontslag. Het programma eindigt rond het eerste levensjaar van uw kind. et totale aantal huisbezoeken is 12 keer. Alle afspraken worden in goed overleg met u gemaakt.

Werkt het

Het ToP programma bouwt voort op een interventie programma dat in de Amsterdamse regio uitgebreid wetenschappelijk werd onderzocht (van 2004-2010). Op de website van het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (www.amc.nl/eop) kunt u meer lezen over de positieve uitkomsten van dit onderzoek op de ontwikkeling van het kind en de ouder-kind interactie.
Het programma werd tussen 2010 en 2014 geïmplementeerd in het verzorgingsgebied van het AMC en VUmc en vervolgend uitgerold in andere regio’s. De positieve resultaten en feedback uit deze implementatie fase hebben geleid tot de huidige vorm van het TOP programma en waren aanleiding om dit programma op te nemen in het basispakket van de zorgverzekeraars.

Kosten

Het programma is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Er zijn daarom geen kosten verbonden aan de deelname.

Expertisecentrum

Het landelijk Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (EOP-nl) werd opgericht om de ontwikkeling van het prematuur geboren kind en het welzijn van de vroeggeborene en zijn ouders na ontslag uit het ziekenhuis te bevorderen. Het expertisecentrum:

  • Coördineert de uitvoering van het TOP programma
  • Verzorgt onderwijs aan professionals die werkzaam zijn rondom het vroeggeboren kind
  • Bevordert innovatie van ontwikkelingsondersteuning bij vroeggeborenen.
  • Doet onderzoek naar en bevordert kennisoverdracht van effectieve en doelmatige ondersteuning bij vroeggeboren kinderen en hun ouders


Transmuraal

Vanuit het Expertisecentrum wordt gewerkt aan de continuïteit van de begeleiding van het ziekenhuis naar huis. Er wordt aandacht besteed aan een goede samenwerking en communicatie tussen verschillende professionals rondom het vroeggeboren kind. Bij ontslag van het kind verzorgt de kinderfysiotherapeut uit het ziekenhuis de overdracht aan een kinderfysiotherapeut die werkzaam is in de woonomgeving van de ouder. De kinderfysiotherapeuten die het ToP programma uitvoeren zijn verbonden aan het landelijk Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren , dat de zorg coördineert en de kwaliteit van de zorg bewaakt. 

Binnen de praktijk is Danielle Douma - van Riet werkzaam als ToP therapeut.