Verbeteringen en Klachten

 

Indien u verbeterpunten of ideeën heeft voor verbeteringen meldt u dit dan a.u.b. aan uw behandelaar, wij staan daar altijd voor open en zullen, indien mogelijk,  uw punten of ideeën mee nemen in het praktijkbeleid.

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling en geschillen commissie Fysiotherapie van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Dit is geregeld volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Zie hiervoor ook de bijlage 'klachtenregeling_fysiotherapie'. Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of uw behandelaar dan kunt u dit ten aller tijden bespreken met uw behandelend therapeut. Als u een klacht heeft waar u niet met een persoon in de praktijk over wilt praten dan kunt u in de wachtkamer een folder vinden over klachtenafhandeling. U kunt deze folder ook opvragen bij de administratie. Kijkt u voor meer informatie ook op de website www.defysiotherapeut.com

Wij horen graag van u als er iets niet naar wens is of u verbeterpunten heeft.