Welkom

In onze praktijk kunt u terecht voor algemene fysiotherapie, oefentherapie (Cesar), manuele therapie, oedeemtherapie, kinderfysiotherapie, geriatrisch fysiotherapie, fysiotherapie bij bekkenklachten, echografie, dry needling en medische training/revalidatie (o.a. voor hartrevalidatie, COPD, claudicatio).

Onze therapeuten helpen u bij de behandeling van lichamelijke (pijn)klachten die u beperken in uw bewegingsvrijheid.

U kunt zowel met als zonder verwijsbrief bij ons terecht. Na een eerste intake en screening kijken wij of wij u verder kunnen helpen en stellen een eerste behandelplan op.

De praktijk heeft behandellocaties in Koudum en Workum. In de zorgcentra 'De Finke' (Koudum) en 'Avondrust' (Makkum) behandelen we in het centrum zelf. Indien nodig, en voorgeschreven door uw arts, behandelen wij aan huis.

De medewerkers van de praktijk verstaan en spreken naast de Nederlandse taal tevens Duits, Engels en Fries (en in beperkte mate Frans).

Corona maatregelen per 1-6-2022

Als u verkoudheidsklachten of koorts heeft annuleer dan uw afspraak door contact op te nemen met de praktijk en volg de richtlijnen van de overheid op.

Onze medewerkers kunnen ervoor kiezen om tijdens de behandeling een mondkapje te dragen of aan u vragen om dit te doen. We vragen uw begrip hiervoor. 

Met vriendelijke groet,
Team Fysiotherapie Zuidwest

Bereikbaarheid

Telefonisch: 0514 521574 of 0515 541967 (tussen 800-1130 uur krijgt u de secretaresse aan de lijn, op andere tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken en bellen we u terug).

E-mail: info@fysiotherapiezuidwest.nl 

Netwerken

Wij zijn aangesloten bij diverse netwerken. Zie hiervoor de informatie op deze website. 

Kwaliteit nieuws

Op 1 oktober 2021 heeft de praktijk de kwaliteitstoetsing van Keurmerk behaald! 

De praktijk is op veel onderdelen getoetst o.a. op praktijkvoering, kwaliteit van zorg, locaties en dossiers, op alle onderdelen zijn we positief beoordeeld.

Veel zorgverzekeraars hechten waarden aan deze praktijk kwaliteitstoets en we zijn trots op het team dat we ons 'Keurmerk praktijk' mogen noemen. 

Goede kwaliteit wordt niet op één moment per jaar getoetst maar we werken er elke dag aan om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te houden!

Als u opmerkingen of verbeterpunten heeft voor de praktijk dan horen we het graag. 

AVG ok

Nieuws uit de praktijk

Nieuwe medewerker

Sijtske Engelsma, algemeen fysiotherapeut, versterkt sinds 1 juli 2022 het team. Pamela Rodermond zal half augustus 2022 voor het laatst in de praktijk werken omdat zij naar Brabant zal gaan verhuizen.  

Overlijden Tim Douma

Helaas moeten wij het verdrietige nieuws mededelen dat Tim Douma op 2-2-'22 na een ernstige ziekte is overleden. De podologie kan daarom binnen de praktijk niet meer worden voortgezet. Voor fysiotherapeutische behandeling kunt u bij andere collega's terecht.

Locatie Kinderfysiotherapie

Sinds 1 september 2020 is de kinderfysiotherapie van de Wjukslach in Koudum verhuist naar de Nieuweweg 7 in Koudum. In het gebouw waar ook de GGD (consultatie bureau), thuiszorg organisaties, logopedie, diëtetiek etc. gevestigd zijn maken we gebruik van een grote nieuw ingerichte ruimte op de begane grond.