Welkom

Nieuws

In de Praktijk voor Fysiotherapie Zuidwest kunt u terecht voor algemene fysiotherapie, oefentherapie Cesar, manuele therapie, oedeemtherapie, kinderfysiotherapie, geriatrisch fysiotherapie, fysiotherapie bij bekkenklachten, echografie, dry needling en medische training.

Onze therapeuten helpen u bij de behandeling van lichamelijke (pijn)klachten die u beperken in uw bewegingsvrijheid.

U kunt zowel met als zonder verwijsbrief bij ons terecht. Na een eerste intake en screening kijken wij of wij u verder kunnen helpen en stellen een eerste behandelplan op.

De praktijk heeft behandellokaties in Koudum en Workum. In de zorgcentra De Finke (Koudum) en Avondrust (Makkum) behandelen we in het centrum zelf. Indien nodig, en voorgeschreven door uw arts, behandelen wij aan huis.

De medewerkers van de praktijk verstaan en spreken naast de Nederlandse taal tevens Duits, Engels en Fries (en in beperkte mate Frans).


Nieuwe medewerkers in de praktijk:

Henk Boersma werkt sinds juli 2017 in de praktijk als fysio- en manueeltherapeut.

I.v.m. het ziekteverlof van Hendrikje Mous (tot medio december 2017) en het vertrek van Femmie Haanstra werkt Pamela Rodermond sinds 1 juli 2017 als fysiotherapeut in de praktijk.

Beide collega's werken op de locaties Koudum en Workum Sportcentrum.

ToP Zorg

Danielle Douma is op 16 juni 2016 gecertificeerd voor het geven van ToP zorg (Transmurale ontwikkelingsondersteuning Prematuren). Dit preventieve interventie programma is bedoeld voor kinderen die prematuur (<32 weken zwangerschapsduur) of dysmatuur (<1500 gram geboortegewicht) geboren zijn. Danielle verleent deze zorg aan ouder en kind in de regio Zuidwest Friesland. Zie voor meer informatie het kopje 'ToP zorg' onder 'Behandelmethoden'.

Register Podoloog

Tim Douma is sinds juli 2015 officieel Register Podoloog. Hij is nu bevoegd om zooltjes of ortheses aan te meten bij mensen met voetklachten. Zie voor meer informatie: www.podologiedouma.nl

Plus Praktijk

De praktijk heeft op 28 juni 2016 de PLUS audit behaald voor de oefentherapie en op 2 januari 2017 voor de Fysiotherapie. Voor De Friesland Zorgverzekeraar, Zilveren Kruis, Menzis, CZ, Delta Lloyd en Ohra zijn we PLUS praktijk.

Deze PLUS status geldt voor de jaren 2017 en 2018. Hierna zal wederom een toetsing plaatsvinden.

De praktijk is op veel onderdelen getoetst o.a. op praktijkvoering, kwaliteit van zorg, locaties en dossiers, op alle onderdelen zijn we positief beoordeeld.

Netwerken

Wij zijn aangesloten bij Claudicationet, Schoudernetwerk Zuidwest Friesland, COPD netwerk Sneek, KBSF-jeugd (Kennis en Behandelcentrum Súdwest Fryslân), Oncologie Netwerk en Parkinsonnet.